پروازهای عبوری و درآمد حاصل از آن

این روزها در همه محافل صحبت از پروازهای عبوری و درآمد حاصل از آن است یکی از حلقه های مهم و شاهراه حیاتی اطلاعات هوانوردی ، اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی می باشد .

قبل از اینکه پرواز وارد فضای ایران شود باید درخواست ورود و مجوز مربوط آن پرواز از طریق شبکه جهانی AFTN صادر شود و اطلاعات اولیه مربوط به آن یعنی طرح پرواز (FPL)، که شامل اطلاعاتی از قبیل مشخصه هواپیما، مدل هواپیما، مسیر هواپیما، فرودگاههای مبدا، مقصد و جایگزین، تاخیر ها (DLA) و تغییرات (CHG) احتمالی و سایر اطلاعات حیاتی را به کشورمان تحویل دهد.

پس از بلند شدن هواپیما از فرودگاه مبدا و قبل از وارد شدن به فضای ایران پیامهایی از قبیل زمان واقعی بلند شدن هواپیما از فرودگاه مبدا (DEP)، مدت زمان تقریبی رسیدن به نقطه ورودی به فضای ایران (EST) باید برای کشورمان ارسال شود.

کلیه این اطلاعات حیاتی در مرکز داده‌های هوانوردی اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی دریافت می‌شود و پس از پردازش بر روی آنها برای مقاصدتعریف شده ارسال می شود.

با توجه به تغییردرفرمت پیامهای ارسالی و بروز نشدن زیر ساخت حوزه هوانوردی امکان دریافت مستقیم طرح پرواز با فرمت جدید وجود نداشت ،امابا تلاش متخصصین اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی، نرم افزار CONVERTER که طرح های پروازی با فرمت استاندارد جهانی را به فرمتی تبدیل می‌کرد که قابل تشخیص برای سامانه موجود در ایران باشد و همچنین فرمت قدیمی را به فرمت استاندارد جهانی (New Flight Planning) تبدیل میکرد، طراحی و مورد بهره برداری قرار گرفت.
در آخر اینکه اگر ارتباط مرکز کنترل داده های هوانوردی با مرکز کنترل فضای کشور و کشورهای مجاور قطع شود و هیچ پیامی دریافت ، پردازش و ارسال نشود هیچ پروازی حق ورود به فضای ایران و عبور ازآن را نخواهد داشت و میتوان گفت نگهداری از زیرساخت و نرم افزار این شبکه جهانی و توزیع اطلاعات هوانوردی بدون کوچکترین وقفه ای بصورت ۲۴ ساعته کاری بس مهم و حیاتی می باشد که متخصصین این اداره کل به بهترین نحو ممکن در حال ارائه این سرویس می باشند.

حال سوال اینجاست که چگونه تعداد پروازهای عبوری را حساب میکنند و از هر پرواز چقدر عوارض عبوری دریافت می‌شود؟ کلیه طرح های پروازی که در اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی دریافت می‌شود توسط سیستم عوارض عبوری پردازش میشود و با کمک داده های دریافتی از مرکزکنترل و با نسبتی از وزن هواپیما و مسافت طی شده بر روی فضای ایران، مقدار عوارض آن محاسبه می گردد.

این نکته شایان ذکر است که با طراحی سیستم عوارض عبوری الکترونیکی طراحی شده توسط مهندسین این اداره کل تمامی پروازهای عبوری عوارضشان محاسبه میشود ، و تمهیدات بسیار دقیق و پیچیده ای برای حالات مختلف و استثنائات این امر در نرم افزار عوارض عبوری لحاظ شده است که این مهم نقش بسزایی در احصا درآمدهای ناشی از خدمات هوانورردی ارائه شده توسط شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران داشته است و این مهم بدون تلاش و ممارست متخصصین این اداره کل محقق نمی شد.

 

تهیه و تنظیم: هیئت تحریریه آریاسان

منابع:

www.ann.ir

مجله سلامتپزشک خانواده پزشكي بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آرياسان سيتی نت پاك سمن سوكام آرياسان سوپاك آرياسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور كالا يابفروشگاه اينترنتی گروه بين المللی آرياسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي تفريحي وب سايت تورهاي زيارتي سايت تورهاي زيارتي وب سايت تورهاي تاريخي سايت تورهاي تاريخي وب سايت تورهاي اقامتي سايت تورهاي اقامتي وب سايت تورهاي فرهنگي سايت تورهاي فرهنگي وب سايت تورهاي طبيعي سايت تورهاي طبيعي وب سايت تورهاي علمي سايت تورهاي علمي وب سايت تورهاي ورزشي سايت تورهاي ورزشي وب سايت تورهاي متبركه سايت تورهاي متبركه وب سايت تورهاي نمايشگاهي سايت تورهاي نمايشگاهي وب سايت تورهاي سياحتي سايت تورهاي سياحتي وب سايت تورهاي لحظه آخر سايت تورهاي لحظه آخر وب_سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي زيارتي اماكن تفريحي طراحي طراحي وب سایت سيتي نت طراحي سايت اماكن تفريحي زيارتي اماكن زيارتي طراحي وب سايت اماكن زيارتي سيتی نت طراحي سايت اماكن زيارتي اماكن سياحتيسوپاك آرياسان طراحي وب سايت اماكن سياحتي طراحي سايت اماكن سياحتي اماكن تاريخي طراحي وب سايت اماكن تاريخي طراحي سايت اماكن تاريخي اماكن اقامتي طراحي وب سايت اماكن اقامتي طراحي سايت اماكن اقامتي اماكن فرهنگي طراحي وب سايت اماكن فرهنگي طراحي سايت اماكن فرهنگي اماكن طبيعي طبيعي اماكن طراحي سايت اماكن طبيعي طراحي وب سايت اماكن طبيعي علمي طراحي سايت اماكن علمي طراحي وب سايت اماكن علمي ورزشي اماكن ورزشي طراحي وب سايت اماكن ورزشي طراحي سايت اماكن ورزشي اماكن ورزشي ورزشيورزش طراحي سايت اماكن ورزشي سیما طراحي وب سايت اماكن ورزشيمتبركه اماكن متبركه طراحي سايت اماكن متبركه نمايشگاهي اماكن نمايشگاهي طراحي سايت اماكن نمايشگاهي طراحي وب سايت اماكن نمايشگاهي تفريحي تورهاي تفريحي طراحي وب سايت تورهاي تفريحي طراحي سايت تورهاي تفريحي زيارتي سايت تورهاي زيارتي طراحی سايت تورهاي زيارتي طراحی وب سايت تورهاي زيارتي تاريخي تورهاي تور طراحي سايت تورهاي تاريخي طراحي وب سايت تورهاي تاريخي تورهاي اقامتي طراحي سايت تورهاي اقامتي طراحي وب سايت تورهاي اقامتي فرهنگي طراحي سايت تورهاي فرهنگي طراحي وب سايت تورهاي فرهنگي طبيعي طراحي سايت تورهاي طبيعي طراحي وب سايت تورهاي طبيعي علمي طراحي سايت تورهاي علمي طراحي وب سايت تورهاي علمي طراحي سايت تورهاي ورزشي طراحي وب سايت تورهاي ورزشي طراحي سايت تورهاي متبركه طراحي وب سايت تورهاي متبركه نمايشگاهي تورهاي نمايشگاهي سياحتي طراحي سايت تورهاي سياحتي لحظه آخر تورهاي لحظه آخر طراحي سايت تورهاي لحظه آخر طراحي وب سايت تورهاي لحظه آخر تورهاي داخلي طراحي سايت تورهاي داخلي طراحي وب سايت تورهاي داخلي تورهاي خارجي طراحي سايت تورهاي خارجي طراحي وب سايت تورهاي خارجي ساحلي کار طراحي سايت تورهاي ساحلي شهري طراحي سايت تورهاي شهري طراحي وب سايت تورهاي شهري صحرانوردي طراحي سايت تورهاي صحرانوردي طراحي وب سايت تورهاي صحرانوردي كوهنوردي دريانوري طراحي سايت تورهاي دريانوردي طراحي وب سايت تورهاي دريانوردي هوانوردي طراحي سايت تورهاي هوانوردي طراحي وب سايت تورهاي هوانوردي كروز كشتيهاي كروز طراحي سايت تورهاي كشتيهاي كروز طراحي وب سايت تورهاي كشتيهاي كروز پروازهاي داخلي طراحي سايت پروازهاي داخلي طراحي وب سايت پروازهاي داخلي پروازهاي خارجي طراحي سايت پروازهاي خارجي طراحي وب سايت پروازهاي خارجي پروازهاي لحظه آخر طراحي سايت پروازهاي لحظه آخر طراحي وب سايت پروازهاي لحظه آخر ارزان طراحي سايت پروازهاي ارزان طراحي وب سايت پروازهاي ارزان خريد آنلاين طراحي سايت خريد آنلاين طراحي وب سايت خريد آنلاين فروش آنلاين طراحي سايت فروش آنلاين طراحي وب سايت فروش آنلاين خريد و فروش آنلاين فروشگاهي آنلاين طراحي سايت فروشگاهي آنلاين طراحي وب سايت فروشگاهي آنلاين بليط آنلاين طراحي سايت بليط آنلاين طراحي وب سايت بليط آنلاين اينترنتي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي بليط اينترنتي طراحي سايت بليط اينترنتي طراحي وب سايت بليط اينترنتي بیکاریجوانورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me www.citynet.ir www.citynet.com www.ariasun.ir www.ariasun.com

www.ariasun.me

www.ariasun.co

https://www.instagram.com/ariasunbazar Insta-iCon-450x450

 15607 بازدید

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید

 15608 بازدید